صفحه اصلی             |             اخبار             |             گالری تصاویر             |             انتقادات و پیشنهادات             |             تماس با ما                 
اطلاعیة مهم دربارة اعطای وام وديعة مسكن و اعطای فرصت مطالعاتی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعیة مهم دربارة اعطای وام وديعة مسكن

دانشجویان مشمول جايزه­‌هاي تحصيلي سال 96-1395 می­‌توانند با مراجعه به سامانه ثریا درخواست­‌هاي خود را براي بهره‌مندي از وام وديعة مسكن بارگذاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، در مرحلة دوم دریافت درخواست­‌های متقاضیان بهره­‌مندی از وام ودیعة مسکن، دانشجویان مشمول جايزه‌­هاي تحصيلي سال 96-1395 می­‌توانند از تاریخ 7/12/1395 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشاني، http://soraya.bmn.ir ، درخواست­‌هاي خود را براي بهره‌مندي از وام وديعة مسكن، در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسي، در صورت تأييد، از این جايزه بهره‌مند شوند.

برخي نكات مربوط به وام ودیعة مسکن به شرح زير است (متقاضيان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند به «راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 96-1395» در وبگاه بنياد ملّي نخبگان يا بنيادهاي نخبگان استاني مراجعه كنند):

وام ودیعة اجارة مسکن

1.  اين وام به صورت قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجوييِ وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير نهادهاي ماليِ مورد تأييد بنياد ملّي نخبگان و صرفاً به دانشجويان متأهل و منوط به ارائة مدارك مربوط به اجارة مسكن، اعطا مي‌شود.

2. دانشجو بايد متأهل باشد و لازم است درخواست بهره‌مندي از وام را به همراه تصوير صفحات شناسنامة خود و همسرش در سامانه درج كند.

3. اين وام صرفاً براي اجارة منزل در شهر محل تحصیل دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

اطلاعیة مهم دربارة اعطای وام وديعة مسكن

اطلاعیة مهم دربارة اعطای اعتبار فرصت مطالعاتي

دانشجویان دوره‌­های دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره­های تخصص و فوق تخصص رشته­های پزشکی و مشمول جايزه­هاي تحصيلي سال 96-1395 می‌توانند با مراجعه به سامانه ثریا درخواست­هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي در سامانه بارگذاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی بنیاد ملی نخبگان، در مرحلة دوم دریافت درخواست­های متقاضیان بهره­مندی از اعتبار فرصت مطالعاتی، دانشجویان دوره­های دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره­های تخصص و فوق تخصص رشته­های پزشکی و مشمول جايزه­هاي تحصيلي سال 96-1395 می­توانند از تاریخ 7/12/1395 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشاني، http://soraya.bmn.ir، درخواست­هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي در سامانه بارگذاری کنند تا پس از بررسي، در صورت تأييد، از این جايزه بهره‌مند شوند. برخي نكات مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتی به شرح زير است (متقاضيان براي اطلاع بيشتر مي‌توانند به «راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصيلي 96-1395» در وبگاه بنياد ملّي نخبگان يا بنيادهاي نخبگان استاني مراجعه كنند):

اعتبار فرصت مطالعاتی داخلي

1. اين تسهيلات به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور اعطا مي‌شود كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. در صورت بهره‌مندي از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست در دورة فرصت مطالعاتي از اعتبارات «راتبة دانشجويي»، «آموزش‌ياري» ، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري»، هستة پژوهش/ هستة فنّاوری و کارآفرینی استفاده‌كند.

2. لازم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتي به همراه مدارک لازم مشتمل بر: نامة موافقت استاد راهنما، نامة موافقت مؤسسۀ مبدأ و نامۀ پذیرش مؤسسة مقصد در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

3. لازم است دانشگاه محل تحصيل دانشجو، علاوه بر موارد فوق، موارد زير را به بنياد نخبگان استان اعلام كند:

الف. دليل انتخاب نهاد مقصد به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي

ب. شاخص‌هاي برتر بودن نهاد مقصد نسبت به ساير مؤسسه‌هاي علمي کشور

ج. نام و سوابق علمی استاد میزبان دانشجو و آزمایشگاه تخصصی میزبان

د. تصویر تفاهم‌نامه میان دانشگاه مبدأ و نهاد مقصد برای پذیرش فرصت مطالعاتی و تعهدات مبدأ و مقصد

4.  در مرحلة اول، مبلغ كمك‌هزينة سه ماه (بدون توجه به وضعيت تأهل دانشجو) به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود.

5. در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه­التفاوت کمک‌هزینة متأهلي پرداخت می‌شود.

یادآوری: درصورتی که مؤسسة مبدأ و مقصد در یک شهر باشد مابه­التفاوت ‌کمک­هزینة متأهلي پرداخت نمی‌شود.

6. کمك‌ هزينة سه‌ماهه‌هاي بعدي با دریافت گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

7. پس از اتمام زمان فرصت و با اعلام مدت كل فرصت و تأیید دانشگاه، باقيماندة كمك‌هزينه پرداخت خواهد شد.

8. در صورتي‌كه دانشجو از فرصت مطالعاتي استفاده نكند يا مدت استفادة وي‌كمتر از سه ماه باشد، لازم است مبلغ اضافه پرداخت را به بنياد برگرداند.

يادآوري: طول دورة فرصت مطالعاتی داخلی حداکثر نه ماه است.

اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

1.اين تسهيلات به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور اعطا مي‌شود كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در دانشگاه متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداكثر به مدّت شش‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. در صورت بهره‌مندي دانشجو از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست در دورة فرصت مطالعاتي از اعتبارات «راتبة دانشجويي»، «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري»، «هستة پژوهشی/ هستة فنّاوری و کارآفرینی» استفاده‌كند.

2. لازم است دانشجو درخواست خود را برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتي به همراه مدارک لازم مشتمل بر: نامة موافقت مؤسسه مبدأ و نامۀ پذیرش نهاد مقصد را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کند.

یادآوری مهم: نهاد مقصد باید دانشگاهی باشد که در سال میلادی جاری دارای رتبة زیر 200 باشد. بدین منظور رتبة دانشگاه در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای (Shanghai)، تایمز (Times) و كيو.اس. (QS) بررسی مي‌شود. انتظار آن است رتبة دانشگاه مقصد و رتبة دانشگاه مقصد در رشتة تخصصیِ متقاضي در دست­كم دو نظام رتبه‌بندی کمتر از 200 باشد.

3. چنانچه مقصد دانشجو یکی از مراکز پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد، لازم است دانشگاه مبدأ، اطلاعات زير را دربارة نهاد مقصد مشخص و به بنیاد استان اعلام کند:

3-1. دليل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتي

3-2. شاخص­هاي برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به ساير مؤسسه­هاي علمي

3-3. امكانات و تجهيزات وي‍ژة مؤسسة مقصد

يادآوری: طول دورة فرصت مطالعاتی خارجی حداکثر شش‌ماه است.

 

اطلاعیة مهم دربارة اعطای اعتبار فرصت مطالعاتي